All unlock codes and unlock confirmations are sent by email to the email address that the customer enters on the order form. Delivery times shown on the website are guidelines only, based on average delivery times for past orders. We will endeavour to beat these delivery times but sometimes delays do occur. In the event of a significant delay, there is no automatic right to cancellation, but if you contact us then we will see if our supplier is willing to cancel the order. In general, order cancellations are not permitted once a payment has been made. The reason for this is that our costs are incurred by submitting your phone's details to the relevant unlock code database. The service provision commences as soon as the payment is made, as it is a personalised service based on the details of your specific phone.

Të gjitha kodet e zhbllokimit dhe konfirmimet e zhbllokimit dërgohen me email në adresën e e-mailit që klienti hyn në formën e porosisë. Kohët e dorëzimit të paraqitura në faqen e internetit janë vetëm udhëzime, bazuar në kohën mesatare të shpërndarjes për urdhrat e kaluara. Ne do të përpiqemi të rrahim këto kohë dorëzimi, por nganjëherë vonesat do të ndodhin. Në rast vonese të konsiderueshme, nuk ka të drejtë automatike për anulim, por nëse na kontaktoni atëherë ne do të shohim nëse furnizuesi ynë është i gatshëm të anulojë porosinë. Në përgjithësi, heqja e porosive nuk lejohet sapo të jetë bërë pagesa. Arsyeja për këtë është se shpenzimet tona janë shkaktuar duke dorëzuar detajet e telefonit tuaj në bazën përkatëse të kodit të hapjes. Ofrimi i shërbimit fillon sapo të bëhet pagesa, pasi ajo është një shërbim i personalizuar bazuar në detajet e telefonit tuaj të veçantë.

 • Delivery,Cancell-Pranimi,Anulimi

  All unlock codes and unlock confirmations are sent by email to the email address that the customer enters on the order form. Delivery times shown on the website are guidelines only, based on averag...

  Delivery,Cancell-Pranimi,Anulimi
 • Refunds-Rimbusimet

  Refunds If no unlock code is found for a particular phone, a refund will be processed within 24 hours of us becoming aware that no code is available. All refunds can take around 7 days to appear in...

  Refunds-Rimbusimet
 • Fraud Protection-Mbrojtja nga mashtrimet

  As a result of the so many fraudulent orders that we receive each day, it is imperative that we take all necessary measures to minimize credit card fraud. Therefore, we reserve the right to refuse ...

  Fraud Protection-Mbrojtja nga mashtrimet

ACCEPTED PAYMENT METHODS

Powered By GSM Genie